Kat Mülkiyeti Nedir?


Kat Mülkiyeti Kanunu madde 3 ‘e göre kat mülkiyeti ” Arsa payı ve anagayrimenkuldeki ortak yerlerle bağlantılı özel bir mülkiyettir” olarak tanımlanır.

Kat mülkiyeti, bu mülkiyete konu olan anayapının bağımsız bölümlerinden her birine kat irtifakının kurulduğu tarihteki, doğrudan doğruya kat mülkiyetine geçilme halinde ise, bu tarihteki değeri ile oranlı olarak tahsis edilen arsa payının ortak mülkiyet esaslarına göre açıkça gösterilmesi suretiyle kurulur.

Kat mülkiyeti resmi senetle ve tapu siciline tescil ile doğar. Anagayrimenkulün tümü kat mülkiyetine çevrilmeden o gayrimenkulün yalnız bir veya birkaç bölümü üzerinde kat mülkiyeti kurulamaz.

Kat mülkiyeti kurulurken aynı katta birbirine bitişik bulunan birden fazla bölüm, kat mülkiyeti kütüğüne tek bağımsız bölüm olarak tescil edilebilir. Kat mülkiyetinin tescili, tapu memurunca düzenlenen resmi senet uyarınca veya  verilen bir mahkeme hükmü ile yapılır.

Kat mülkiyetinin kurulması için, o gayrimenkulün maliki veya bütün paydaşları tarafından imzalanan bir dilekçenin tapu idaresine verilmesi veya istemde bulunulması lazımdır.

Kat mülkiyetli yapı ise, iskan belgesi (yapı kullanım izin belgesi alınmış)  ve krediye uygun olan yapıdır.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,