Kredi Masrafı İadesi İçin Bankaya Verilecek Dilekçe


Tüketicinin bankadan aldığı kredi; konut kredisi, ihtiyaç kredisi veya taşıt kredisi olabilir. Kullanılan her bir kredi için tüketiciden banka, bazen sabit bazen de kullanılan kredi tutarı üzerinden kredi hesaplama yaparak yaklaşık yüzde bir rakam üzerinden dosya masrafı adı altında ücret talep eder. Tüketici bu masrafı bankaya ödemek şartı ile kredi kullanabilir.
Son zamanlarda Yargıtay’ın, konut kredisi,, ihtiyaç kredisi veya taşıt kredisi olarak 10 yıl geriye dönük kullanılan krediler için ödenen masrafın bankadan alınabilmesiyle ilgili tüketici lehine verdiği kararlar bulunmaktadır. Bu kararların tüketiciye örnek teşkil etmesiyle beraber konu hakkında açılan davalar günden güne artmaktadır.
Dava açmadan önce tüketicinin banka genel müdürlüğüne kredi masrafının iadesi için yazacağı dilekçe örneği aşağıda verimiştir.
………………………….. Bankası ……………………… ili …………………………… şube müdürlüğüne
Konu: Kredi masrafları iadesi.
Bankanızın ……… numaralı kredi müşterisiyim. Her kredi işleminde bankanıza, anılan krediye
ait kredi masrafını ödemekteyim. Ancak, çeşitli mahkemeler ve Yargıtay kararlarıyla “Kredi
masraflarının haksız şart niteliğinde ve tüketicilerden tahsilinin haksız olduğu sabitlenmiştir.”
Bu çerçevede;
1- Şimdiye kadar bankanıza yaptığım tüm kredi masrafları ödentilerinin on yıl geriye dönük
dökümünün bir listesinin verilmesini,
2- On yıl geriye dönük olarak kesilen masraf ücretlerinin toplamının yasal faizi ile tarafıma
iadesini,
Aksi taktirde alacağımın faiziyle birlikte tahsili için her türlü mahkeme masrafları ve
avukatlık ücretlerini bankanızdan tahsil etmek üzere yasal yollara başvuracağımı bildiririm.
Saygılarımla,
…./…../2012
Ad, soyad, Adres:                                                                                            İMZA

, , , ,