konut kredisi ile Etiketlenmiş Yazılar

İhtiyaca Uygun Krediler İş Bankası’nda

İş Bankası ihtiyaç kredileri ile vatandaşların nakit ihtiyacını karşılamaları için kolaylık sağlıyor. İş Bankası’nda ihtiyaç kredileri için uygun ödeme koşulları ve faiz oranları sizleri bekliyor.

, , , , , , , ,

Yorum yok

KT Bank Gurbetçinin 45 Milyar Euro Varlığına Talip

Kıta Avrupası’nın ilk katılım bankası KT Bank AG Frankfurt’ta açıldı. 4.3 milyon Müslüman’ın 45 milyar euro varlığının bulunduğu Almanya’da hizmet verecek katılım bankası, beş yılda 486 milyon euro aktif büyüklüğe ulaşacak

, , , , ,

Yorum yok

Akbank Maaş Müşterilerine Tüm Kredilerde Düşük Faiz Veriyor

Kredi başvurusu yapmak için ihtiyacınız ister ihtiyaç kredileri , ister konut kredileri veya ister taşıt kredileri için olsun, her kredi seçeneğinde son zamanların en düşük faizli kredi seçenekleri Akbank kredileri arasında sunuluyor.

, , , , ,

Yorum yok

Emekliye Ucuz Konut Kotası

TOKİ, yapacağı toplu konut projelerinin bir bölümünü emeklilere ayıracak. Böylelikle ev kurasında emeklilerin şansı artacak. Malatya, Şanlıurfa, Mardin’de başlayan uygulama bütün illere yayılacak. Taksitler ise 250 liradan başlıyor

, , , , , ,

Yorum yok

Konut Alacaklar Dikkat

Yıl­lar bo­yun­ca tek bir sek­tör­de yo­ğun­laş­ma ya­şan­dı; İn­şa­at! El­de ne var­sa top­ra­ğa gö­mül­dü. Ki­mi­le­ri ina­nıl­maz pa­ra­lar ka­zan­dı, ki­mi­le­ri bat­tı. AKP, ik­ti­da­rı bo­yun­ca, in­şa­at-ko­nut sek­tö­rü­nü, eko­no­mi­nin lo­ko­mo­ti­fi ola­rak ka­bul et­ti. Sek­tö­re ya­pı­lan dev­let do­pin­gi, kriz­le­ri aş­ma­nın bir yön­te­mi ola­rak gö­rül­dü. Sek­tör­de fir­ma­lar ka­yı­rı­la­rak dev­let ola­nak­la­rıy­la des­tek­len­di. TO­Kİ ma­ri­fe­tiy­le ve kent­sel dö­nü­şüm­le ha­zi­ne ara­zi­le­ri üze­rin­de ya­ra­tı­lan rant­lar, […]

, , , , , , ,

Yorum yok

Vatandaşın Eve Ayırdığı Para Faize Gidiyor

Bu yılın ilk 6 ayında çekilen 13,3 milyar liralık konut kredisine karşılık ödenecek toplam faiz tutarı 9,4 milyar lira olarak hesaplandı.

, , , , , , ,

Yorum yok

Toplam Tüketici Kredileri Arttı

Bankacılık sektörü toplam tüketici kredileri yıl sonuna göre yüzde 7,10 arttı

, , , , , ,

Yorum yok